Programmeermethoden is een verplicht eerstejaarsvak bij de opleidingen Informatica, Wiskunde, Natuurkunde en Sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Het is zes EC studiepunten waard; er horen vier programmeeropgaven bij. In het studiejaar 2015-2016 wordt dit enigszins gewijzigd.


Het wordt aangeboden in het najaarssemester en beoogt studenten de basiskennis en -vaardigheden aan te leren voor het ontwikkelen van computerprogramma's, en wel met behulp van de programmeertaal C++.


De verzorging van het vak is in handen van LIACS, de Informatica-afdeling van de Leidse universiteit; docent: Walter Kosters.